Nákupem u nás přispíváte do veřejné sbírky NF PinkBubble.

Snižte si daně

Snižte si daně

Nákupem v e-shopu Nadačního fondu Pink Bubble si můžete jednoduše snížit daně, a to ať jste podnikatelé, OSVČ či zaměstnanci.

Jak?

Ke každému nákupu vám přidáme potvrzení o poskytnutém daru. Toto můžete zahrnout do svého daňového přiznání a o výši daru se vám sníží daňový základ. Pro roky 2020 a 2021 dokonce až o 30% (přesnou výši daňové úlevy je ale vždy nutné určit podle podmínek zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů).

Na potvrzení musí být uvedena adresa vašeho trvalého bydliště a datum narození, proto ji prosím v průběhu objednávky vyplňte. Pokud budete potřebovat vystavit potvrzení o daru později, můžete se na nás obrátit na e‑mailu obchod@pinkbubble.cz, do předmětu uveďte POTVRZENÍ O DARU.

A teď pár podrobností ze zákona, pokud vás zajímají detaily:

Jak to funguje v případě fyzických osob včetně zaměstnanců

Od základu daně mohou fyzické osoby (včetně zaměstnanců) odečíst hodnotu poskytnutých bezúplatných plnění (darů), pokud úhrnná hodnota bezúplatných plnění (darů) ve zdaňovacím období (kalendářní rok) přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1 000 Kč.

V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně (v letech 2020 a 2021 výjimečně až 30%). Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) uplatňují odpočet darů z daní přímo ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, kteří si podávají vlastní daňové přiznání, uplatní odpočet obdobně jako OSVČ – tedy ve svém daňovém přiznání. Zaměstnanci, jimž daňové vyrovnání zpracovává zaměstnavatel, předkládají potvrzení o poskytnutí daru své mzdové účtárně jednou ročně, nejpozději do poloviny února a to za celý předchozí rok. Snížení daňového základu se následně projeví v rámci daňového vyrovnání ve vyšší březnové výplatě.

Podrobnosti hledejte v § 15 odst. 5 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

Jak to funguje v případě právnických osob   

Od základu daně mohou právnické osoby odečíst hodnotu bezúplatných plnění (darů), pokud hodnota bezúplatných plnění (darů) činí alespoň 2 000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % (v letech 2020 a 2021 výjimečně až 30%) z již sníženého základu daně. Pro daňové účely musí jít tedy minimálně o dar ve výši alespoň 2 000 Kč.

Podrobnosti hledejte v § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu.

NF Pink Bubble je osvobozen od daně darovací. Veškeré dary, které získáme, jsou tedy využity v plné výši na projekty zvyšující kvalitu života mladých onkologických pacientů v době léčby a v čase rekonvalescence, v souladu s veřejnou sbírkou vedenou u Magistrátu hl. . Prahy (Osvědčení, spis. zn. S-MHMP/882425/2012, č. j. MHMP/906247/2012, ze dne 25. 7. 2012). Podrobnější informace naleznete v zákoně č. 586/1992 Sb. o daních z příjmu. A také na stránkách Asociace veřejně prospěšných organizací zde.